Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /var/www/vhosts/eltom.waw.pl/httpdocs/eltom.waw.pl/app/controllers/components/filter.php on line 44

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /var/www/vhosts/eltom.waw.pl/httpdocs/eltom.waw.pl/app/controllers/components/filter.php on line 163
Eltom, Instalacje elektroenergetyczne Warszawa, energetyka, elektryczne,odgromowe - Prefabrykacja rozdzielnic

Instalacje elektroenergetyczne Warszawa

automatyka przemysłowa
Iluminacje świetlne obiektów.
Obsługa zakładów przemysłowych, supermarketów.

Prefabrykacja rozdzielnic

słownik

Rozdzielnica prefabrykowana

Rozdzielnica prefabrykowana - urządzenie do rozdziału energii elektrycznej, składające się z aparatów wraz z przynależnymi połączeniami, elementami izolacyjnymi, konstrukcjami i osłonnymi. Zespół urządzeń rozdzielczych wraz z budynkiem (lub pomieszczeniem) i urządzeniami pomocniczymi stanowi rozdzielnię. Rozdzielnice prefabrykowane mogą być jednoczłonowe lub dwuczłonowe. Rozdzielnice dwuczłonowe składają się z członu nieruchomego i wysuwanego, który w łatwy sposób może być oddzielny mechanicznie i elektrycznie od członu stałego zachowując bezpieczną biegunową przerwę izolacyjną. Rozdzielnice na ogół dzielą się na segmenty (pola), z których można wyróżnić w zależności od funkcji: pole zasilające, odbiorcze, sprzęgłowe, pomiarowe, w zależności od wyposażenia: pole wyłącznikowe, rozłącznikowe, bezpiecznikowe.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozdzielnica_prefabrykowana

Rozdzielnica elektryczna

 
Rozdzielnica szafkowa

Rozdzielnica elektryczna – element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej) zawierający urządzenia i podzespoły, służące do:

Rozdzielnice niskiego napięcia

a) Podział rozdzielnic pod względem zasady konstrukcji:

 • rozdzielnice tablicowe – na niewielkie prądy – do ok. 100-150A, stosowane w budynkach nieprzemysłowych, tj. budynkach mieszkalnych, sklepach, szkołach itp.
 • rozdzielnice skrzynkowe – na znacznie większe prądy, główne zalety to: niewielkie wymiary, łatwość montażu, duża odporność na działanie środowiska i na uszkodzenia mechaniczne oraz możliwość stosowania ich w pomieszczeniach zamkniętych
 • rozdzielnice szafowe – na najwyższe prądy – od kilkuset do kilku tysięcy amperów. Wyróżnia się rozdzielnice szafowe jednoprzedziałowe oraz wieloprzedziałowe.

b) Podział w zależności od funkcji e elektroenergetycznej sieci rozdzielczej:

 • Rozdzielnice oddziałowe główne i podrozdzielnice
 • Rozdzielnice manewrowo-stycznikowe (szafy stycznikowo-rozdzielcze)
 • Rozdzielnice siłowe
 • Rozdzielnice oświetlenia itd.

c) Podział w zależności od miejsca zainstalowania (odporności na wpływy środowiska):

 • Rozdzielnice wnętrzowe
 • Rozdzielnice napowietrzne

d) Podział w zależności od możliwości przemieszczania:

 • Rozdzielnice stacjonarne
 • Rozdzielnice ruchome (przenośne, przesuwne itd.)

e) Podział w zależności od sposobu zainstalowania:

 • Rozdzielnice naścienne
 • Rozdzielnice przyścienne
 • Rozdzielnice wolno stojące

f) Podział w zależności od dostępu i możliwości obsługi:

 • Rozdzielnice z obsługą jednostronną
 • Rozdzielnice z obsługą dwustronną

g) Podział w zależności od sposobu montażu podstawowych aparatów elektrycznych w głównym torze prądowym pola rozdzielnicy:

 • Rozdzielnice jednoczłonowe (aparatura zamontowana na stałe)
 • Rozdzielnice dwuczłonowe (np. szufladowe, wózkowe, wtykowe)

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozdzielnica_elektryczna

 

Tagi: Instalacje elektroenergetyczne Warszawa Instalacje elektryczne Warszawa elektroenergetyka Warszawa Oświetlenie LED Warszawa

Oświetlenie banerowe Warszawa

instalacje elektroenergetyczne